Sketchbook Timelapse: Baba Yaga

Some (very) quick Star Wars ipad sketches.

IMG_3637.JPG

IMG_3657.JPG

IMG_3635.JPG

IMG_3634.JPG

A few long overdue updates…

IMG_3162.JPG

IMG_3694.JPG

IMG_3167.JPG

IMG_3647.JPG

Some geeky sketchery…

IMG_1268.JPG

IMG_1252.JPG

IMG_1250.JPG

Quick Concept Sketches…

IMG_1197.JPG

IMG_1188.JPG

IMG_1201.JPG

IMG_1202.JPG